Programma's

Programma 06 Socaal domein

De gemeentelijke verantwoordelijkheid op het gebied van werk en inkomen betekent enerzijds het garanderen van een minimuminkomen aan inwoners die niet in hun eigen bestaan kunnen voorzien, naast het creëren van passende werkgelegenheid dan wel het bevorderen van maatschappelijke participatie, afhankelijk van de afstand tot de arbeidsmarkt en de economische situatie.
Ook heeft de gemeente Hulst een breed aanbod aan voorzieningen op het terrein van welzijn, gezondheid en maatschappelijke zorg. Voorzieningen van een kwalitatief hoog niveau, die (uit een oogpunt van leefbaarheid kleine kernen) zoveel als mogelijk in de directe nabijheid van de burgers worden aangeboden.

Algemene doelstellingen binnen dit programma zijn:

  • Bevordering van de zelfredzaamheid van inwoners. Hierin is extra aandacht voor mensen in een sociaal maatschappelijk kwetsbare positie;
  • Bevorderen dat burgers zo lang mogelijk in de eigen omgeving kunnen blijven wonen;
  • Het bevorderen van de gezondheid van de inwoners;
  • Toegankelijk zijn voor de zorgvragen die inwoners hebben;
  • Kwalitatief goede en passende zorg voor kwetsbare burgers (WMO en Jeugdzorg);
  • Het bestrijden van eenzaamheid;
  • Voorkomen dat mensen afhankelijk worden van een bijstandsuitkering;
  • Bijstandsgerechtigden een perspectief bieden op zinvolle werkzaamheden in de vorm van betaald werk, vrijwilligerswerk of dagbesteding.

Lasten, baten en saldo

€ x 1.000

Lasten

29.211

39,0 %

Baten

5.942

7,9 %

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 11:17:16 met de export van 11/16/2020 11:23:37