Programma's

Resultaat na bestemming

Het begrotingsresultaat 2021, inclusief onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves, bedraagt € 5.234.

Lasten, baten en saldo

€ x 1.000

Lasten

5

0,0 %

Baten

0

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 11:17:16 met de export van 11/16/2020 11:23:37