Algemeen

Uitgangspunten begroting 2021 en meerjarenraming 2022 t/m 2024

Uitgangspunten begroting 2021 en meerjarenraming 2022 t/m 2024

Bij het opstellen van deze begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 zijn onderstaande uitgangspunten en richtlijnen in acht genomen.

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 11:17:16 met de export van 11/16/2020 11:23:37