Bijlagen

Bijlage 2: Meerjarig investeringsschema

Bijlage 2: Meerjarig investeringsschema

Investeringsschema nieuwe en vervangingsinvesteringen 2021-2024

1,2%

Jaar

Omschrijving

Bedrag

Termijn

Afschrijving

Rente

Kap.lasten

Dekking

2021

Reconstructie Scharnier 1e fase

€ 500.000

25

€ 20.000

€ 6.000

€ 26.000

Res.MIP-wegen

2021

Aanleg Randweg Vogelwaarde

€ 2.180.000

25

€ 87.200

€ 26.160

€ 113.360

Res.MIP-wegen, reeds verwerkt

2021

Herbestrating ivm rioleringsprojecten

€ 364.500

25

€ 14.580

€ 4.374

€ 18.954

Res.MIP-wegen

2021

Projecten riolering (15 jaarlijks)

€ 180.000

15

€ 12.000

€ 2.160

€ 14.160

Rioolfonds

2021

Projecten riolering (60 jaarlijks)

€ 2.489.000

60

€ 41.484

€ 29.868

€ 71.352

Rioolfonds

2021

Vervangingen ICT

P.M.

5

Vrijval kapitaallasten

2021

Vervangingen materieel

P.M.

Diverse

Vrijval kapitaallasten

Totaal 2021

€ 5.713.500

€ 243.826

2022

Reconstructie Scharnier 2e fase

€ 600.000

25

€ 24.000

€ 7.200

€ 31.200

Res.MIP-wegen

2022

Herbestrating ivm rioleringsprojecten

€ 1.014.500

25

€ 40.580

€ 12.174

€ 52.754

Res.MIP-wegen

2022

Duurzaam veilig Vogelwaarde

€ 627.000

25

€ 25.080

€ 7.524

€ 32.604

Res.MIP-wegen

2022

Projecten riolering (15 jaarlijks)

€ 40.000

15

€ 2.667

€ 480

€ 3.147

Rioolfonds

2022

Projecten riolering (60 jaarlijks)

€ 2.788.500

60

€ 46.475

€ 33.462

€ 79.937

Rioolfonds

2022

Vervangingen ICT

P.M.

5

Vrijval kapitaallasten

2022

Vervangingen materieel

P.M.

Diverse

Vrijval kapitaallasten

Totaal 2022

€ 5.070.000

€ 199.642

2023

Herbestrating ivm rioleringsprojecten

€ 417.000

25

€ 16.680

€ 5.004

€ 21.684

Res.MIP-wegen

2023

Projecten riolering (15 jaarlijks)

P.M.

15

Rioolfonds

2023

Projecten riolering (60 jaarlijks)

€ 2.645.500

60

€ 44.092

€ 31.746

€ 75.838

Rioolfonds

2023

Vervangingen ICT

P.M.

5

Vrijval kapitaallasten

2023

Vervangingen materieel

P.M.

Diverse

Vrijval kapitaallasten

Totaal 2023

€ 3.062.500

€ 97.522

2024

Herbestrating ivm rioleringsprojecten

€ 1.866.200

25

€ 74.648

€ 22.395

€ 97.043

Res.MIP-wegen

2024

Projecten riolering (15 jaarlijks)

P.M.

15

Rioolfonds

2024

Projecten riolering (60 jaarlijks)

€ 2.925.000

60

€ 48.750

€ 35.100

€ 83.850

Rioolfonds

2024

Vervangingen ICT

P.M.

5

Vrijval kapitaallasten

2024

Vervangingen materieel

P.M.

Diverse

Vrijval kapitaallasten

Totaal 2024

€ 4.791.200

€ 180.893

Eindtotaal

€ 18.637.200

€ 721.883

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 11:17:16 met de export van 11/16/2020 11:23:37