Programma's

Beleidsindicatoren bestuur en organisatie

Besluit Begroting en Verantwoording (verplichte indicatoren en programmabegroting)

Indicator

Eenheid

2020

2021

Formatie

FTE per 1.000 inwoners

6,34

6,39

Bezetting

FTE per 1.000 inwoners

6,11

6,07

Apparaatkosten

Kosten in € per inwoner

€ 622

€ 652

Externe inhuur

Kosten in €

€ 602.500

€ 525.000

Als % van totale loonsom

4,44%

3,66%

Overhead

Als % van totale lasten

14,29%

14,54%

Bron: eigen gegevens

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 11:17:16 met de export van 11/16/2020 11:23:37