Programma's

Onvoorzien

Op de post onvoorzien zijn middelen gereserveerd voor uitgaven die “onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar” zijn. De afgelopen jaren is deze in de primitieve begroting altijd geraamd op € 140.000.

Lasten, baten en saldo

€ x 1.000

Lasten

140

0,2 %

Baten

0

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 11:17:16 met de export van 11/16/2020 11:23:37