Bijlagen

Bijlage 3: Overzicht verloop reserves en voorzieningen

Bijlage 3: Overzicht verloop reserves en voorzieningen

Naam reserve/bestemmingsreserve

2021

Boekwaarde begin 2021

Mutaties 2021

Boekwaarde eind 2021

Mutaties 2022

Boekwaarde eind 2022

Mutaties 2023

Boekwaarde eind 2023

Mutaties 2024

Boekwaarde eind 2024

a. Algemene Reserves

Algemene reserve

8.653.099

132.500

8.785.599

0

8.785.599

0

8.785.599

0

8.785.599

Totaal algemene reserves

8.653.099

132.500

8.785.599

0

8.785.599

0

8.785.599

0

8.785.599

b2. Overige bestemmingsreserves

. Best.res.odh gebouwen (vh kapitaalgoed.)

384.456

-111.805

272.651

96.055

368.706

96.055

464.761

96.055

560.816

. Best.res. Grondexploitatie (incl. stadsuitleg)

1.635.600

138.000

1.773.600

216.900

1.990.500

216.900

2.207.400

216.900

2.424.300

. Best.res. Atletiekbaan

29.325

13.000

42.325

13.000

55.325

13.000

68.325

13.000

81.325

. Best.res. Sociaal Domein

738.737

0

738.737

0

738.737

0

738.737

0

738.737

. Best.res. Onderhoud Brede School St.Jansteen

71.036

20.000

91.036

20.000

111.036

20.000

131.036

20.000

151.036

. Dekkingsreserve onderh begraafplaatsen

35.931

-7.559

28.372

-7.559

20.813

-7.559

13.254

-7.559

5.695

. Dekkingsreserve MIP

2.322.642

0

2.322.642

138.179

2.460.821

188.179

2.649.000

238.179

2.887.179

. Dekkingsreserve LSV (tussengebied Morres)

759.241

0

759.241

0

759.241

0

759.241

0

759.241

Totaal bestemmingsreserves

5.976.968

51.636

6.028.604

476.575

6.505.179

526.575

7.031.754

576.575

7.608.329

Totaal reserves

14.630.067

184.136

14.814.203

476.575

15.290.778

526.575

15.817.353

576.575

16.393.928

c. Voorzieningen

.Vrz. wethouderspensioenen

4.485.906

291.768

4.777.674

218.768

4.996.442

218.768

5.215.210

218.768

5.433.978

.Vrz. rioleringen

5.976.635

514.000

6.490.635

514.000

7.004.635

514.000

7.518.635

514.000

8.032.635

.Vrz. onderhoud begraafplaatsen

746.079

30.000

776.079

0

776.079

0

776.079

0

776.079

.Vrz afbouw grondexploitatie

213.600

0

213.600

0

213.600

0

213.600

0

213.600

Totaal voorzieningen

11.422.220

835.768

12.257.988

732.768

12.990.756

732.768

13.723.524

732.768

14.456.292

Totaal generaal

26.052.287

1.019.904

27.072.191

1.209.343

28.281.534

1.259.343

29.540.877

1.309.343

30.850.220

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 11:17:16 met de export van 11/16/2020 11:23:37