Programma's

Programma 05 Sport, cultuur en recreatie

Het programma Sport, Cultuur en Recreatie omvat het aanbod van voorzieningen en andere voorwaardenscheppende onderdelen op het gebied van sport, cultuur en recreatie. Het gemeentelijke aanbod betreft ook stimuleringsmogelijkheden om activiteiten te ontplooien, waardoor de deelname laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk is. Uitgangspunt is een goede afstemming op de (daadwerkelijke) vraag van de bevolking, inwoners en toeristen om deze meer te laten genieten van de aanwezige voorzieningen op het gebied van sport en cultuur waardoor de leefbaarheid in de kernen en de sociale samenhang kan worden vergroot.
Bewegen is heel belangrijk, als ontspanning en als voorwaarde voor een gezond leven. Maar sport heeft ook een andere functie: het brengt mensen samen en maakt mensen weerbaar. Sport speelt ook een belangrijke rol bij het overbrengen van waarden en vaardigheden die in het gewone leven onmisbaar zijn, zoals teambelang en respect voor de ander.
Kunst en cultuur geven kleur aan onze samenleving en dragen bij aan saamhorigheid en identiteit. Ze zijn belangrijk voor mens en samenleving. Wij staan voor de bescherming van onze geschiedenis, traditie en cultuur. De gemeente heeft daarin niet noodzakelijk het primaat, maar bewaakt de randvoorwaarden en ondersteunt maatschappelijke partners, zoals scholen en culturele instellingen. Ruimte voor eigen initiatief in de samenleving staat voorop. Het college is daarnaast voorstander van regionale samenwerking op cultuurgebied. Daarnaast hechten wij aan laagdrempelige voorzieningen voor lezen en het beoefenen van muziek in onze gemeente. Zodat juist ook ouderen en anderen die minder gebruik maken van het verdere culturele aanbod, daarvan verzekerd blijven. In ons cultureel erfgoed wordt onze rijke geschiedenis zichtbaar. Het behoud van dit cultureel erfgoed is voor ons van groot belang om waardevolle monumenten, kerken, maar ook kunstwerken of archieven voor komende generaties te bewaren.

Algemene doelstelling binnen dit programma is:

  • Meewerken aan een zo breed mogelijk aanbod ten aanzien van sport, cultuur en recreatie. Dit bij voorkeur in de eigen omgeving.

Lasten, baten en saldo

€ x 1.000

Lasten

2.812

3,8 %

Baten

112

0,1 %

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 11:17:16 met de export van 11/16/2020 11:23:37